Pages Menu
Categories Menu

Aktualnosci serwisowe

Aktualnosci serwisowe

Zachęcamy do zapoznania się z szeregiem kompleksowych informacji związanych z dziedziną literatury, kultury i sztuki regionalnej. W naszym serwisie informacyjno-poradnikowym będzie możliwość pozyskania wyczerpujących wiadomości na temat poszczególnych, najbardziej obecnie popularnych typów i zarazem poddziałów wyżej wymienionej dziedziny, jaką jest literatura lokalna. W tym zakresie warto wspomnieć chociażby o aspekcie iberystyki, albanistyki, celtologii czy slawistyki, które nie tylko są określonymi terminami na nazewnictwo dziedzin regionalnych, co również stanowią nazewnictwo typowe dla kierunków studiów lingwistycznych. Więcej w poszczególnych podstronach.

– autor artykułu