Pages Menu
Categories Menu

Albanistyka

Albanistyka

Albanistyka

Albanistyka to jest inaczej nic innego jak albanologia. Jest to charakterystyczna dziedzina, która opiera się w swej koncentracji na tematyce dziejów Albanii. Ogólnie zajmuje się także historią, kulturą oraz literaturą tego rejonu. Jest to także jeden ze specyficznych elementów bałkanistyki. Wykazuje wspólne powiązania z dziedziną zwaną macedonistyką a także kroastyką. W naszym kraju ten rodzaj studiów zbyt popularny nie jest na chwilę obecną, ale w Toruniu istnieje jedyny taki zakład albanistyki w całej Polsce, gdzie ten kierunek da się studiować. Jest to przedmiot, który okazuje się być wykładanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Prowadzi go pod swoją dyrekcją profesor Irena Sawicka. Ten rodzaj studiów jest typowym kierunkiem filologicznym.

Albanistyka jest to dziedzina, jaka opiera się na nauce języka słowiańskiego typu serbski bądź bułgarski. Wśród znanych albanistów wydziela się Franca Miklosic, Johanna Georga von Hahn, Nirbert Jokl, Theodor Ippen, Gustav Meyer, Lajos Thalloczy.

– autor artykułu