Pages Menu
Categories Menu

Baltystyka

Baltystyka

Termin bałtystyka odnosi się do bałtologii czyli filologii bałtyckiej. Opiera się ona na byciu charakterystyczną dziedziną wiedzy humanistycznej, gdzie podstawą do nauczania są języki bałtyckie a także historia, kultura oraz wiedza na temat krajów bałtyckich. W tym przypadku mówi się także o specyficznych poddyscyplinach takich jak letonistyka, prutenistyka oraz lituanistyka. W naszym kraju ten rodzaj badań a więc zgłębianie bałtystyki przeprowadzane jest na Uniwersytecie Warszawskim a także na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– autor artykułu