Pages Menu
Categories Menu

Iberystyka

Iberystyka

Iberystyka jest to jeden z charakterystycznych działów, który specjalizuje się literaturą, historią, sztuką, ale także kulturą a w tym zwyczajami i obyczajami krajów takich jak Portugalia oraz Hiszpania. Dodatkowo ten rodzaj nauki opiera się na kształceniu posługiwania się językami portugalskim oraz hiszpańskim. Jest to dziedzina, która jest wykładana na kilku polskich Uniwersytetach oraz w szkołach prywatnych Nie zapominajmy o tym, że jest ona dzielona generalnie na dwie specyficzne sekcje o jakich mówi się konkretnie hispanistyka a także portugalistyka.

W zakresie hispanistyki mówi się o nauce języka hiszpańskiego a także wiedzy ogólnej na temat Hiszpanii. Co więcej jest to też dodatkowo kompletna dawka wiedzy na tematów ogólnie wszelkich krajów hiszpańskojęzycznych. Portugalistyka natomiast specjalizuje się w swym przedmiocie nauczania zwłaszcza na gromadzeniu wiedzy odnośnie kultury i historii Portugalii a także przekazuje cenne informacje dotyczące krajów portugalskojęzycznych.

 

– autor artykułu