Pages Menu
Categories Menu

Slawistyka

Slawistyka

Slawistyka to jedna z dziedzin naukowych, która uchodzi za przedmiot interdyscyplinarny. Opiera się na zgłębianiu tematów kultur, dziejów historycznych, rozwoju, języków słowiańskich. Jest to non stop silnie rozwijana nauka, która obejmuje badania zwłaszcza nad zagadnieniami lingwistycznymi . Jest w niej także zawarty element folkloru i tradycji oraz zwyczajów słowiańskich. Dla naszego narodu, jednego z krajów słowiańskich, jest to wyjątkowo istotny rodzaj nauki.

Słowianie mają bowiem przede wszystkim jedną z najbardziej starych historii, więc jest co zgłębiać i przekazywać studentom decydującym się na kształcenie w oparciu o slawistykę jako fakultet uniwersytecki. Ogólnie ten rodzaj dyscypliny naukowej pojawił się na przełomie wieków osiemnastego i dziewiętnastego. Wszystko to wiązało się z faktem, że Słowianie zaczynali poczuwać się, jako naród, tworząc jednocześnie wspólnotę. W zakresie lingwistyki języków słowiańskich warto wspomnieć o wielorakich działach, jakie są wykładane na Uniwersytetach, gdzie ten kierunek studentom jest proponowany. Mowa o semantyce, morfologii, fonologii, fonetyce, etymologii, socjolingwistyce, lingwistyce historycznej, pragmatyce, semantyce. Jeszcze co innego specyficzne działy slawistyki, a dokładniej kroastyka, kaszubistyka, białorutenistyka, bohemistyka, bułgarystyka, słowenistyka, słowacystyka, serbistyka, rusycystyka, polonistyka, montenegrystyka, macedonistyka, ukrainistyka czy sorabistyka.

– autor artykułu